Teas

Sencha, Gyokuro, Aracha, Bancha, Fukamushicha, Genmaicha, Guricha, Hojicha, Kabusecha, Kamairicha, Konacha, Kukicha, Kyobancha, Mecha, Tamacha, Tamaryokucha, Tencha, aromatisierter grüner Tee

schwarzer Tee, aromatisierter schwarzer Tee, Oolong-Tee, Batabatacha, Goishicha, Awa Bancha, Tosa Bancha, Mimasaka Bancha, Kräuter

Sorten

Asahi, Asatsuyu, benifuuki, Sorte #7132, gokase, gokou, kondowase, koshun, Inzatsu 131, meiryoku, minami-sayaka, oiwase, okuharuka, okuhikari, okumidori, okuyutaka, saeakari, saemidori, saemidori,-samayuhari, say,-samiduhari midori, yabukita, yamakai, yutaka midori, zairai

Andere

Lifestyle, Teegeschirr, Speisekammer

Andere

Lifestyle, Teegeschirr, Speisekammer

Andere

Lifestyle, Teegeschirr, Speisekammer